SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Vabilo na izobraževanje v organizaciji Združenja SICGRAS

Prosimo vas, da svojo prijavo na izobraževanje pošljete do 17.09.2021 po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. in izvršite plačilo kotizacije.Sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači – vstop v sodno stavbo

Spremembe in dopolnitve hišnega reda na sodiščih

Na podlagi 29. člena Sodnega reda (Uradni list RS, št. 87/2016), predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Višjega sodišča v Ljubljani in predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani sprejmejo


SPREMEMBE IN DOPOLNITVE HIŠNEGA REDA

1. člen


Določba 11. člena Hišnega reda, ki je začel veljati dne 13.12.2005, se spremeni in dopolni tako, da se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

"Skozi službeni vhod vstopajo in izstopajo tudi državni tožilci, državni odvetniki, odvetniki, sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači, ki se identificirajo s službeno izkaznico varnostni službi. Sodniki porotniki vstopajo in izstopajo skozi službeni vhod, na podlagi preverjanja identifikacijskega dokumenta in preveritev podatka, ali je oseba vpisana v seznam sodnikov porotnikov. Študentje vstopajo in izstopajo skozi službeni vhod samo skupaj z zaposlenimi, ki potrdijo, da so na sodišču na študentskem delu. Vsi navedeni vstopajo skozi detektorska vrata in so varnostno pregledani v izjemnih varnostnih okoliščinah, ko je za to izdana odredba predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Varnostna služba ima pravico, da opravi varnostni pregled oseb oziroma prtljage, če oceni, da je na podlagi varnostnih okoliščin ali obnašanja posameznika to potrebno. O teh pregledih se naredi zabeležka."

V četrtem odstavku se črta besedilo "tolmači, izvedenci in cenilci".

2. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po podpisu vseh predsednikov in se objavijo na oglasnih deskah sodišč ter intranetu.

Su 537/2020

Ljubljana, 22.7.2021


Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

mag. Damijan Florjančič

Predsednik Višjega sodišča v Ljubljani

Anton Panjan

Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani

Marjan Pogačnik

EBA smernice o odobravanju kreditev in spremljanju kreditov

EBA smernice o odobravanju kreditev in spremljanju kreditov. Klikni za prenos.

Vabilo na občni zbor

Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja

Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (klikni za prenos)

Cepljenje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

On-line srečanje ocenjevalcev nepremičnin, 03 03.2021

Če se želite pridružiti sestanku, kliknite tukaj

 

Odredba o posebnih ukrepih

 

Obvestilo

Stran 2 od 8

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent