SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Odredba o posebnih ukrepih

ODPOVED - 8. strokovnega sre?anja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije - 9. april 2020

Spotovani,

Obve?amo vas, da smo v dogovoru z vodstvom ter na podlagi sklepov SNV sprejeli odlo?itev o odpovedi 8. strokovnega sre?anja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, katerega izvedba je bila predvidena 9. aprila 2020. Sre?anje bomo predvidoma izvedli v novembru 2020 v Ljubljani.

Vljudno vas prosimo, da nam sporo?ite, ?e vao prijavo lahko tejemo kot prijavo na izvedbo strokovnega sre?anja v novembru 2020. O to?nem terminu vas bomo obvestili v prihodnjih tednih.

Lep pozdrav,

Vesna BRECL
sekretarka
vodja Sektorja za za?etna usposabljanja v pravosodju

Vabilo na 8. strokovno sre?anje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije

PRIJAVNICA (KLIKNI)
PROGRAM (KLIKNI)

Kriteriji za redno preverjanje strokovnosti

Kriteriji za redno preverjanje strokovnosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolma?ev - prenesi (klikni tu)

Obveznost posredovanja izjave o delu - obvestilo - 705-182/2019/22

IZJAVA O DELU - izvedenci, cenilci, tolma?i (klikni)

Navodila za izpolnjevanje tabele izjava o delu (klikni)

Sklicevanje na status sodnega izvedenca

5. dnevi gradbenega prava

Ve? informacij in program ... (klikni)

Prihajajo spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona ourejanju prostora. Z noveliranjem zakonov, sledila bo tudi prenova e tretjega v paketu, zakona o arhitekturni in inenirski dejavnosti, elijo nasloviti do sedaj opaene teave in upotevati nova dejstva, ki so se pojavila od sprejema zakonov. Med drugim bodo v gradbenem zakonuupotevali sodbo ustavnega sodi?a glede spotovanja pravice do doma v inpekcijskih postopkih. Pripombe zbirajo do 30. junija.(ve?)

22. letno konferenca ocenjevalcev vrednosti

Ve? informacij ...

Stran 2 od 5

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent