SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


VABILO NA 21. ZBOR ZDRUŽENJA SICGRAS za leto 2019


Vabimo vas na  ZBOR združenja
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko Slovenije,
bi bo v četrtek, dne 21.3.2109 ob 17.00 uri
v protokolarni Barbarini dvorani knežjega dvorca v Celju
na naslovu Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje


DNEVNI RED ZBORA:


1. Otvoritev volilnega zbora društva SICGRAS in pozdrav predsednika zbora;
2. Izvolitev organov občnega zbora: zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika zbora in članov verifikacijske komisije;
3. Obravnava poročil o delu združenja SICGRAS za dve leti 2017 in 2018;
3.1. uvodna beseda predsednika zbora o delovanju Združenja SICGRAS;
3.2. poročilo predsednika UO o delovanju upravnega odbora,
3.2.1. poročilo predsednikov sedmih podružnic, vsi predsedniki podružnic,
3.2.2. poročilo o delu komisije za podelitev licenc,
3.2.3. poročilo o delu komisije za izobraževanje in razvoj stroke,
3.2.4. poročilo o delu komisije za presojo mnenj,
3.2.5. poročilo o delu uredniškega odbora glasila VESTNIK,
3.2.6. poročilo o urejanju spletne strani SICGRAS,
3.3. poročilo o bilanci in finančnem stanju društva,
3.4. poročilo gospodarske komisije,
3.5. poročilo nadzornega odbora o delovanju in izpolnjevanju plana društva,
4. Poročilo verifikacijske komisije;
5. Plan dela za leto 2019,  finančni plan, reorganizacija SICGRAS;
6. Razprava in sprejem predstavljenih poročil ;
7. Usmeritev o nadaljnjem delovanju združenja;
8. Vprašanja članov društva in beseda gostom;
9. SKLEPI ZBORA:
9.1. Sprejmem poročila organov društva za dve leti 2017 in 2018;
9.2. Izvolitev komisije za dopolnitev statuta o nadaljnjemu načinu delovanja društva;
9.3. Sprejem fizičnega plana dela za leto 2019;
9.4. Sprejem finančnega plana za leto  2019;
9.5. Sprejem usmeritev za delovanje združenja SICGRAS.
10. Zahvale, imenovanja za častne člane SICGRAS;
11. Razno.


Ljubljana, 14. 3. 2019                                          Milan Žnidaršič, l. r. Predsednik zbora

 

 

 

Obvestilo

Članice in člani združenja SICGRAS


Na spletni strani  objavljamo  osnutek Spremembe in dopolnitve »Pravilnika o pregledovanju – revidiranju in notranji kontroli« in v obrazložitvi navajamo razloge za sprejetje sprememb in dopolnitev. Gradivo je bilo že dano v razpravo podružnicam, preko njihovih predstavnikov v UO in komisijah, z objavo na spletni strani pa želimo z vsebino in razlogih za sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika seznaniti vse člane Združenja, da pridobimo pripombe, pred obravnavo in sprejetjem na zboru Združenja, ki bo predvidoma konec meseca marca 2019.

Prosimo, da pripombe posredujete najkasneje do 8.2.2019, na naslov: Sicgras Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.Pozdrav,

Predsednik UO

Jorg Bleiweis Trsteniški

 

Priponke:

Obrazložitev
Pravilnik
Obrazec

Pisna izjava o delu sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma sodnega tolmača - obvestilo - 705-329/2018/7

Obvestilo

Spoštovani

 

Obveščamo vas, da so od 21.1.2019 dalje uradne ure pisarne SICGRAS Ljubljana ob torkih od 10.00 do 12.00.

 

Pisarna SICGRAS Ljubljana

Javni razpis MOP za kandidate Strokovne komisije vrednotenja

Pošiljamo podatke o javnem razpisu MOP za kandidate Strokovne komisije vrednotenja: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097

Rok prijave je 30.11.2018.

Povezava do razpisa (klikni).

29. posvet Poslovanje z nepremičninami

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za infrastrukturo, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije, Združenjem lastnikov nepremičnin in Slovenskim nepremičninskim združenjem FIABCI, 8. in 9. novembra letos, v Portorožu organizira že 29. po vrsti posvet Poslovanje z nepremičninami.

 

Skupaj smo pripravili izjemno zanimiv, strokoven in aktualen program, ki je dostopen na spletni strani >> https://posvetnepremicnine.gzs.si/vsebina/Program, povabilu za sodelovanje so se odzvali kompetentni predavatelji tako iz akademske kot iz gospodarske in zakonodajne sfere, zato pričakujemo poglobljeno in strokovno razpravo o nepremičninski in stanovanjski problematiki.

 

V četrtek so na programu tri okrogle mize:

- Upravljanje nepremičnin pred pomembnimi izzivi (sodelujejo: dr. Miha Juhart, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Vesna Dragan in Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor in Boštjan Udovič, GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami)

- Je čas za stroškovno najemnino? (izr. prof. dr. Andreja Cirman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Martina Gramc, Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Dušan Gorenčič, Stanovanjski sklad Republike Slovenije j.s.)

- Ali finančne obremenitve nepremičnin dušijo razvoj v Sloveniji? (mag. Ivan Simič, Simič&partnerji d.o.o., Leon Kobetič, Locus d.o.o.,mag. Irena Popovič, Ministrstvo za finance, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, dr. Edo Pirkmajer, Združenje lastnikov nepremičnin Slovenije – ZLAN)

 

 

V petek pa delo poteka v sekcijah:

- za upravljanje nepremičnin

- za promet z nepremičninami

- stanovanjski sekciji in

- za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin kjer je na  programu:

o Razvoj nepremičninskih evidenc (Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor, Franc Ravnihar, Geodetska uprava Republike Slovenije in Matjaž Grilc, Digidata d.o.o.)

o Uporabnost mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (mag. Neva Žibrik, Ministrstvo za finance, mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine, izr. prof.dr. Maruška Šubic Kovač, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za komunalno gospodarstvo, Univerze v Ljubljani)

o Umetna inteligenca in primeri uporabe na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin (dr. Boštjan Kaluža, Arvio d.o.o., Ljubljana)

 

Informacije o posvetu, programu, kotizacijah in prijavi so dostopne na spletni strani >> https://posvetnepremicnine.gzs.si/

 

Vljudno vas prosimo, da obvestilo o posvetu objavite na vaših spletnih straneh in ga posredujete članom SICGRAS.

S promocijsko kodo 2018PPN23 vašim članom zagotovite 10% popust na kotizacijo. Popusti s promocijsko kodo se ne seštevajo z drugimi (članskimi, pogodbeno dogovorjenimi ali popusti za zgodnje prijave), upoštevajo pa se pri količinskem popustu, ki velja za drugega in vse naslednje udeležence iz istega podjetja.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo po tel. 01 58 98 240 ali e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujejo in vas prijazno pozdravljamo.

 

 

Boštjan Udovič
direktor

GZS

Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
t: 01 5898 404 m: 051 620 962
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

w: www.gzs.si/nepremicnine

Sklep

7. strokovno srečanje sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije 19.11.2018 Ljubljana

Če se srečanja želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da nam prijavnico posredujete najkasneje do 25. oktobra 2018.

Prenos PRIJAVNICE

4. Dnevi gradbenega pravaPovezava:https://dgp.uradni-list.si/

Predstavitev koncepta metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture na lokalni in državni ravni

Vljudno vas vabimo na izobraževanje

 

Predstavitev koncepta metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov

nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture na

lokalni in državni ravni,

 

ki ga bosta izvedla predavatelja mag. Dušan Mitrovič in mag. Martin Smodiš

 

v sredo, 5.9.2018,

 

na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova 2, Ljubljana,

v predavalnici I/1,

 

s pričetkom ob 9h.

 

ZUreP-2 določa zakonsko ureditev metod za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod. Na predavanju bo predstavljen koncept teh metod, ki temeljijo na množičnem vrednotenju nepremičnin. Z uporabo teh metod naj bi se standardizirali načini (posamičnega) ocenjevanja, dosegla uniformnost uporabe podatkov in postopkov pri ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarske javne infrastrukture na lokalni in državni ravni.

 

Program:

9.00-10.00 Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin in evidence nepremičnin

10.00-11.30 Opis metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod

11.30-12.00 Odmor

12.00-13.30 Konceptualni predlog uporabe metod ocenjevanja vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod

13.30-15.00 Primeri uporabe metod

Razprava

 

Prijave in vprašanja v zvezi s predstavitvijo: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

 

Kotizacija:

-za člane SICGRAS (plačana članarina 2018): 100 EUR (vključno z DDV)

-za ostale (nečlane SICGRAS): 200 EUR (vključno z DDV)

 

Podatki za nakazilo: ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV

SLOVENIJE ZA GRADBENO STROKO (SICGRAS), Ulica Gradnikove brigade 11,

1000 Ljubljana,

 

TRR SICGRAS: SI56 0201 7001 7208 102

 

Namen: Kotizacija za izobraževanje

 

Plačilo kotizacije do vključno torka 4.9.2018.

 

Kontaktna oseba: dr. Dejan Žlajpah, predsednik komisije za izobraževanje pri

SICGRAS Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

 

Gradivo: http://www.mvn.e-prostor.gov.si/ostalo/odkupi/

 

Vljudno vabljeni!

mag. Samo Zupančič,

predsednik SICGRAS

 

Download: Predstavitev GURS september 2018.pdf


 

 


 

 

Stran 2 od 4

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent