SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Delo sodnih izvedencev, sodnih cenilev in sodnih tolmačev v času epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

ODPOVED - 8. strokovnega srečanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije - 9. april 2020

Spoštovani,

Obveščamo vas, da smo v dogovoru z vodstvom ter na podlagi sklepov SNV sprejeli odločitev o odpovedi 8. strokovnega srečanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, katerega izvedba je bila predvidena 9. aprila 2020. Srečanje bomo predvidoma izvedli v novembru 2020 v Ljubljani.

Vljudno vas prosimo, da nam sporočite, če vašo prijavo lahko štejemo kot prijavo na izvedbo strokovnega srečanja v novembru 2020. O točnem terminu vas bomo obvestili v prihodnjih tednih.

Lep pozdrav,

Vesna BRECL
sekretarka
vodja Sektorja za začetna usposabljanja v pravosodju

Vabilo na 8. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije

 

PRIJAVNICA (KLIKNI)
PROGRAM (KLIKNI)

Kriteriji za redno preverjanje strokovnosti

Kriteriji za redno preverjanje strokovnosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev - prenesi (klikni tu)

Obveznost posredovanja izjave o delu - obvestilo - 705-182/2019/22

 

IZJAVA O DELU - izvedenci, cenilci, tolmači (klikni)

Navodila za izpolnjevanje tabele – izjava o delu (klikni)

Sklicevanje na status sodnega izvedenca

 

5. dnevi gradbenega prava

 

Več informacij in program ... (klikni)

 

Prihajajo spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona ourejanju prostora. Z noveliranjem zakonov, sledila bo tudi prenova še tretjega v paketu, zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, želijo nasloviti do sedaj opažene težave in upoštevati nova dejstva, ki so se pojavila od sprejema zakonov. Med drugim bodo v gradbenem zakonuupoštevali sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih. Pripombe zbirajo do 30. junija.(več)

22. letno konferenca ocenjevalcev vrednosti

Več informacij ...

VABILO NA 21. ZBOR ZDRUŽENJA SICGRAS za leto 2019


Vabimo vas na  ZBOR združenja
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko Slovenije,
bi bo v četrtek, dne 21.3.2109 ob 17.00 uri
v protokolarni Barbarini dvorani knežjega dvorca v Celju
na naslovu Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje


DNEVNI RED ZBORA:


1. Otvoritev volilnega zbora društva SICGRAS in pozdrav predsednika zbora;
2. Izvolitev organov občnega zbora: zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika zbora in članov verifikacijske komisije;
3. Obravnava poročil o delu združenja SICGRAS za dve leti 2017 in 2018;
3.1. uvodna beseda predsednika zbora o delovanju Združenja SICGRAS;
3.2. poročilo predsednika UO o delovanju upravnega odbora,
3.2.1. poročilo predsednikov sedmih podružnic, vsi predsedniki podružnic,
3.2.2. poročilo o delu komisije za podelitev licenc,
3.2.3. poročilo o delu komisije za izobraževanje in razvoj stroke,
3.2.4. poročilo o delu komisije za presojo mnenj,
3.2.5. poročilo o delu uredniškega odbora glasila VESTNIK,
3.2.6. poročilo o urejanju spletne strani SICGRAS,
3.3. poročilo o bilanci in finančnem stanju društva,
3.4. poročilo gospodarske komisije,
3.5. poročilo nadzornega odbora o delovanju in izpolnjevanju plana društva,
4. Poročilo verifikacijske komisije;
5. Plan dela za leto 2019,  finančni plan, reorganizacija SICGRAS;
6. Razprava in sprejem predstavljenih poročil ;
7. Usmeritev o nadaljnjem delovanju združenja;
8. Vprašanja članov društva in beseda gostom;
9. SKLEPI ZBORA:
9.1. Sprejmem poročila organov društva za dve leti 2017 in 2018;
9.2. Izvolitev komisije za dopolnitev statuta o nadaljnjemu načinu delovanja društva;
9.3. Sprejem fizičnega plana dela za leto 2019;
9.4. Sprejem finančnega plana za leto  2019;
9.5. Sprejem usmeritev za delovanje združenja SICGRAS.
10. Zahvale, imenovanja za častne člane SICGRAS;
11. Razno.


Ljubljana, 14. 3. 2019                                          Milan Žnidaršič, l. r. Predsednik zbora

 

 

 

Stran 6 od 9

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent