SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Obvestila

Za ogled ostalih obvestil se registrirani člani prijavite.

Odgovor Ministrstva za pravosodje glede naše vloge za plačilo kotizacije na strokovnih srečanjih, ki jih organizira CIP

Odgovor Ministrstva za pravosodje glede naše vloge za plačilo kotizacije na strokovnih srečanjih, ki jih organizira CIP. Klikni tu (PDF)

Vabilo na predavanje o zavarovanju odgovornosti

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)Uradni list RS, št. 10/2017 z dne 27.2.2017)Pričetek veljavnosti: 14.03.2017, večina določb pa se prične uporabljati dne 14.09.2017.Načelno pravilo: postopek, ki se je začel pred začetkom uporabe Novele ZIZ-E, se zaključi po določbah do sedaj veljavnega zakona.Spremembe, ki se navezujejo na delo sodnih izvedencev in cenilcev se predvsem posplošeno nanašajo:

-        Sprejem sodnih pisanj:  stranka, torej tudi izvedenec in cenilec,mora na dan, ko dobi sodno pisanje,

le-to prevzeti. Ko jih prevzame pa mora prevzeti tudi vsa ostala morebitna pisanja, ki jo  na pošti čakajo.

V primeru, da jih ne prevzame, se šteje, da pisanja ni hotela dvigniti.  Kako bo to v praksi (saj je vezano tudi na poštne uslužbence), bo pokazal čas.

Uslužbenec pošte ob dvigu pisanja preveri, ali na pošti čaka še kakšno sodno pisanje  (142. člen).

Še vedno pa velja, da se določena pisanja vrže v nabiralnik naslovnika 14. oz. 15. dan. Takrat pričnejo teči tudi roki.

-        Izvedenci moramo nemudoma sporočiti sodišču, če ne more opraviti izvedenskega dela.

-        Predvideno je kaznovanje izvedenca, če nemudoma ne sporoči zadržkov.

-        Po 268.A členu pred pravdo na predlog strank  lahko sodišče  izvede samostojni dokazni postopek z izvedencem.

Več ...

Vabilo na 6. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije - september 2017

V prilogi vam pošiljamo vabilo na 6. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v ponedeljek, 25. septembra 2017 v Austria Trend hotelu v Ljubljani.

V primeru, da se srečanja želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da nam prijavnico posredujete najkasneje do 15. 9. 2017.

Prenos priponk (.doc in .pdf):

VABILO
PRIJAVNICA
PROGRAM

Lokacija Austria Trend hotela v Ljubljani:

Lep pozdrav,

Vesna BRECL
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 
SEKTOR ZA ZAČETNA USPOSABLJANJA V PRAVOSODJU

Stvarnopravni dnevi 2017Povezava: http://www.planetgv.si/spd

Vabilo na 20. zbor SICGRAS

Vabilo na 20. zbor

 

Združenja sodnih izvedencev in cenilcev gradbene stroke

 

SICGRAS

 

 

Spoštovani

 

Vabimo vas na 20. zbor Združenja sodnih izvedencev in cenilcev gradbene stroke SICGRAS,

 

ki bo v sredo 10. 5. 2017 ob 17. uri

 

v  svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani,

FGG, Jamova cesta 2,

 

Predsednik zbora združenja SICGRAS

Milan Žnidaršič

Povezava do gradiv (potrebno je biti prijavljen, obrazec za prijavo je na desni strani spletne strani)

Predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju

Predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju PDF

Dopis in predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Dopis Ministrstva za finance (PDF) in predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (PDF)

Stvarnopravni dnevi 2016

Pravna fakulteta organizira skupaj s Planet GV Stvarnopravne dneve 2016. Glede na predvideni program, smo menil, da bodo na tem seminarju obravnavane aktualne teme za naše delo. Vabilo s programom ste verjetno dobili, ker so ga organizatorji posredovali po elektronski pošti vsem sodnim izvedencem in cenilcem, ki so v registru MP.

Kotizacija za udeležbo je bila 340 EUR/osebo brez DDV. Organizatorje smo zaradi aktualnih tem za delo naših članov zaprosili, da nam odobrijo popust. Odobrili so nam popust v višini 20 %, tako, da znaša kotizacija za naše člane 272 EUR brez DDV.

V prilogi vam pošiljamo vabilo. Dodatne informacije dobite na spletni strani, vključno s prijavnico. V prijavnici navedite, da ste član SICGRAS-a ter kodo SICGRAS16, da vam bodo obračunali dogovorjen popust.

V primeru, da ste prijavnico že posredovali, pokličite na tel 0803344, da boste prejeli navodila v zvezi z dogovorjenim popustom.


Povezava do vabila

Tajništvo

Združenje SICGRAS

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS o objavi javnega naročila za cenitve nepremičnin

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS o objavi javnega naročila za cenitve nepremičnin ...Klikni za ogled

Stran 2 od 3

Nahajate se tu: Obvestila
Cookie Consent