SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Seznam članov
Sicgras ima: 317 registriranih uporabnikov
 
Seznam vseh

Ime in priimek Ulica Poštna številka Pošta
ŽVANUT Bojan Komen 165 6623 Komen
ŽVAN Marija Bitnje 14a 4264 Bohinjska Bistrica
ZUPANČIČ Samo Podpeška 66 B 1351 Brezovica
ZUPANČIČ Primož Kotnikova 36 1000 Ljubljana
ZUPANČIČ Marjan Breška vas 1 8310 Šentjernej
ZUPANČIČ Dušan Mala vas 9E 1000 Ljubljana
ZRIMŠEK Zvonko Anton Knezov Štradon 9a/I 1000 Ljubljana
ZORNADA Alenka Povšetova 91 1000 Ljubljana
ZORKO Breda Mali vrh 30 1293 Šmarje Sap
ŽNIDARŠIČ Milan Ojstro 22a 1420 Trbovlje
ZMRZLAK Milan Gabrovka 80 a 1274 Gabrovka
ŽLAJPAH Dejan Gorazdova 19 1000 Ljubljana
ŽIŽEK Saša Na brežini 42 1231 Ljubljana Črnuče
ŽIGON Ivan Šentjane 20 a 6320 Portorož
ŽIGO Stanislav M. Borovnjakova 14 9000 Murska Sobota
ZIDAR Jože Tavčarjeva cesta 1b 4270 Jesenice
ZAVADLAV Inoslav Brilejeva 4 1000 Ljubljana
ZALOŽNIK Jožef Heroja Rojška 46 3000 Celje
ŽAGAR Jože Hacetova 20 1680 Cerknica
ZADRAVEC Roman Veščica 8 e 9246 Razkrižje
ZABUKOVEC Igor Dekani 303 6271 Dekani
ŽABKAR mag. Vladimir Ulica OF 22 8210 Trebnje
VUKIČ Ratomir Ob stadionu 9 8250 Brežice
VREVC Cirila Ziherlova 8 1000 Ljubljana
VRABL Andrej Razlagova 24 2000 Maribor
VOLK IVEKOVIČ Melita Vikre 20 8216 Mirna Peč
VOGRIN Dušan Zg. Kungota 10d 2201 Zg. Kungota
VNUČEC Danica Skolibrova 6 2270 Ormož
VIŽINTIN Ljubica Škapinova 13 3000 Celje
VIČIČ Stojan Cankarjeva 42 5000 Nova Gorica
VESELKO Andrej Vinarska 5 2000 Maribor
VESELIČ Srečko Trdinova 7 1293 Šmarje Sap
VERHOVČAK Borut Ul. Slovenske osamosvojitve 5 2000 Maribor
VERGAN Branko Štefana Kovača 21 9000 Murska Sobota
VERČNIK Marko Stari trg 3 2380 Slovenj Gradec
VERČEK Milan Marjana Kozine 64 8000 Novo mesto
VARŠEK Damjana Radio cesta 2a 1230 Domžale
VALANT Franci Jurčičeva 1 a 4240 Radovljica
VAJCER Marjan Slomškova 10 2230 Lenart
VAHČIČ Anton Franca Skaze 13 3240 Šmarje pri Jelšah
URŠIČ Božidar Pot v Zapuže 25 5270 Ajdovščina
URANJEK Iztok Arja vas 37 3301 Petrovče
TURNŠEK Janez Kajakaška 36a 1211 Ljubljana Šmartno
TURKOVIČ Mojca Maistrova 15 6250 Ilirska Bistrica
TURIN Ludvik Maistrova 17 2250 Ptuj
TROBIŠ Janko Prekorje 66 3211 Škofja vas
TORKAR Milan Trg M. Tita 7 5220 Tolmin
TOPLAK Marija Stojnci 135 a 2281 Markovci
TONIN Jurij Bolgarska 16 1000 Ljubljana
TOMŠIČ Miran Florjanska 44c 8290 Sevnica
TOMC Bojan Agrarne reforme 24 6000 Koper
TOMAN Ivan Petrovče 203 3301 Petrovče
TERČON mag. Vojko Tomaj 92 6221 Dutovlje
TAVZELJ Darja Majcenova cesta 5 1420 Trbovlje
TAJNIK Venčeslav Kersnikova 14 3320 Velenje
TAJNIK Franc Podkraj 10 j 3320 Velenje
SVOLJŠAK Venčeslav Efenkova 50 3320 Velenje
ŠUMANSKI Dragiša Resslova 3 6000 Koper
ŠULIGOJ Aldo Cankarjeva ulica 84 5000 Nova Gorica
ŠUBIC KOVAČ Maruška Žaucerjeva 15 1000 Ljubljana
ŠTURM Jernej Hrušica 159 4276 Hrušica
ŠTURM Danilo Gomilsko 30b 3320 Velenje
STRMŠEK Mirko Ulica Marjana Kozine 47 8000 Novo Mesto
STRMEC Bogomil Finžgarjeva 2 8000 Novo Mesto
STRMEC Alojz Cerovci 3 8000 Novo Mesto
STRITIH Mitja Pod Pogovco 35 4294 Križe
STRES Marjan Andrej Zatolmin 43/a 5220 Tolmin
STOPAR Jože Štefetova 20a 4208 Šenčur
ŠTERN Robert Rožnik 13 3270 Laško
ŠTENDLER Andrej Polanškova 3 1231 Ljubljana Črnuče
STARC Marija Slakova 40 8210 Trebnje
SREDNIK Rajko Varda 16 5000 Nova Gorica
SPEVAN Jože Stanetova 32 3000 Celje
ŠPENGER BENKO Milena Dolga Brda 70 2391 Prevalje
SOVROVIČ Marko Sršakova 21 2311 Hoče
SOMRAK Niko Anke Salmič 55 8273 Leskovec pri Krškem
SODNIK Alan Kladezna 20 1000 Ljubljana
ŠIMENC Nives Ulica Angelce Hlebce 5/B 4000 Kranj
SENEKOVIČ Miroslav Počehovska 28 2000 Maribor
ŠEME Jože Brinje c. II/ 4c 1290 Grosuplje
SELAN Mojca Banja Loka 7a 1336 Vas
SELAN Andrej Banja Loka 7a 1336 Vas
SEKEREŠ Bojan Tomšičeva 6 9220 Lendava
SALOBIR Marjan Marija Gradec 8 3270 Laško
SALOBIR Izidor Babno 31d 3000 Celje
SAJE LUKŠIČ Marjeta Drska 26 8000 Novo Mesto
ŠADL mag. Milan Naselje ljudske pravice 3 9000 Murska Sobota
RUSTJA Zorko Otona Župančiča 9 5280 Idrija
RUS Milan Bašelj 83 4205 Preddvor
ROZMAN Sebastjan Srebrničeva 5 6280 Ankaran
ROSTOHAR Vladimir Golek 4 8270 Krško
ROSTOHAR Niko Jevšnikova 28 1412 Kisovec
RIJAVEC Nataša Brestovica 29 6223 Komen
RIGLER Uroš Trata pri Velesovem 32 4207 Cerklje na Gorenjskem
RIGLER Anton Mali vrh 90 1293 Šmarje Sap
REPINC Franc Podkraj 25a 3320 Velenje
REP Boris Šmarje pri Sežani 151 6210 Sežana
REGENT Tomislav Maistrova 11 2000 Maribor
RATAJ Marija Na razgled 7 3230 Šentjur
RAMŠAK Ivan Trnovlje 64 3000 Celje
RAJKOVIČ Boris Trubarjeva 61 1000 Ljubljana
PUSTOVRH Miroslav Ješetova 97 4000 Kranj
PUCKO Marijan Liškova - Černelavci 14 9000 Murska Sobota
PROKOP Branko Drenov Grič 190 1360 Vrhnika
PREMRL Silvester Vilharjeva 55 5270 Ajdovščina
PREDAN Borut Ptujska gora 88 2323 Ptujska gora
POŽAR Igor Matenja vas 80 6258 Prestranek
POTOČAN Igor Kolezijska ulica 5a 1000 Ljubjana
POGLAJEN Jože Marokova pot 23 1270 Litija
PODGORNIK Helena Zg. Boč 63 2352 Selnica ob Dravi
PLESNIK Silvo Mlače 34a 3215 Luče
PIVK Silvo Hotavlje 26 4224 Gorenja vas
PIVAĆ Salko Parecag 16 6333 Sečovlje
PINTAR Rado Benedičičeva pot 11 4000 Kranj
PINTAR Franc Bratov Hvalič 144 5000 Nova Gorica
PETERLIN Irena Hrenova 6 1292 Ig
PERME Ludvik Podlubnik 268 4220 Škofja Loka
PENCA Branko Dolenje mokro polje 1 8310 Šentjernej
PAVLICA Metod Valvazorjev trg 9 1270 Litija
PAJNKIHAR Boris Kurirska pot 1 2241 Sp. Duplek
OSTAN Cezar Klanc 44 5230 Bovec
OJO Veselko Pobeška 45 6000 Koper
OGOREVC Mihael Lamutova 9 8250 Brežice
NOVAČAN Bojan Vinarska 15 2310 Sl. Bistrica
NEFFAT Milan Rožna dolina cesta VII/20 1000 Ljubljana
NEDVED Marko Pomjan 51a 6274 Šmarje
NAPAST Helena Ranče 9c 2313 Fram
NAHTIGAL Franc Pot za Bistrico 23 1230 Domžale
NAGODE ZUPANČIČ Petra Mala vas 9E 1000 Ljubljana
MUROVEC Dušan Borova vas 11 2000 Maribor
MURKO Jožef Iška 110 1292 Ig
MURKO Jožef Krčevinska 61 2000 Maribor
MUDRAŽIJA Stipan Ob Bregu 8 2000 Maribor
MRAVLJA Gorazd Sorška cesta 22 4220 Škofja loka
MLINARIČ Vinko Sovjak 109 9244 SV. Jurij ob Ščavnici
MIRTIČ Dušan Preglov trg 11 1120 Ljubljana
MILANOV Marija Cvetkova 2d 9000 Murska Sobota
MILANEZ Aleksander Ob Hudinji 4 3000 Celje
MIHELIČ Jože Prigorica 95 1331 Dolenja vas
MESARIČ Jan Štrihovec 47b 2212 Šentilj v Sovenskih goricah
MEDVED Vida Na Straški vrh 3 1000 Ljubljana
MEDVED Eva Bergantova 16 1000 Ljubljana
MAVSAR Irena Čampova 2 1000 Ljubljana
MAVRIČ Vitomir Razgled 3 6311 Jagodje
MARN Franc Franca Barleta 8 4207 Cerklje
MARKOVIČ Stane Brilejeva 12 1000 Ljubljana
MARKO Bojan Lackova 158 2341 Limbuš
MARINKO Marija Ilovški stradon 26 1108 Ljubljana
MARIČ Stanislav Boreci 29 9242 Križevci pri Ljutomeru
MALNAR Ivan Laze 30 a 1353 Borovnica
MALENŠEK Jana Ulica na Grad 4 1000 Ljubljana
MALEK Branko Pot ob Homšnici 9 2380 Slovenj Gradec
MAHNIČ Edmond Ulica Elvire Vatovec 9 6310 Izola
LUŽAR Marjeta Kopitarjeva 1 3000 Celje
LUKMAR Jože Narof 2 1411 Izlake
LUKAČIČ Igor Ul. heroja Šlandra 15 2000 Maribor
LUDVIK Vojko A. Valenčiča 10 6310 Izola
LOVŠIN Jurij Dantejeva 45 6310 Izola
LIPOVŠEK Marija Ulica Ivana Suliča 8a 5290 Šempeter
LEŠNIK Zvonimir Bračičeva 7 2314 Zg. Polskava
LEŠNIK Štefan Klepova 12 2250 Ptuj
LEŠNIK Miroslav Prešernova 2 2130 Slovenska Bistrica
LESKOVAR Marjan Peterlinkarjeva 1 1412 Kisovec
LESKOŠEK Milka Galicija 73 e 3310 Žalec
LENARČIČ Maja Steletova 3 1234 Mengeš
LEMUT Jožef Zatolmin 43 5220 Tolmin
LEDNIK Franc Šlandrov trg 30 3310 Žalec
LEDERER Vlasta Cankarjeva 1c 3320 Velenje
LEBEN Germana Archinetova 11 1000 Ljubljana
LAVRENČIČ Marko Vir, Rožna 10 1230 Domžale
LAVRENČIČ Damijan Goriška 23 b 5270 Ajdovščina
LALIČ Sonja Merharjeva 10 1310 Ribnica
KUMER Jože Podlubnik 253 4220 Škofja Loka
KRSNIK Ksenija Log 2 1430 Hrastnik
KRIŽAJ Milan Klinja vas 42 1330 Kočevje
KRATNAR Janez Zg. Gameljne 32b 1211 Ljubljana-Šmartno
KRAJTNER Bojan IMOBIRO d.o.o. Partizanska 3-5 2000 Maribor
KRAJNC Tatjana Studence 30 b 3310 Žalec
KRAJNC Stojan Pesnica pri Mariboru 58 a 2211 Pesnica pri Mariboru
KRAJNC Anton Bolfenška ulica 70 2000 Maribor
KRAJCER Vladimir Plavčakova 4 2000 Maribor
KOZLEVČAR Damjana Gajstova pot 15 3230 Šentjur
KOVAČIČ Peter Jožeta Mlakarja 10 2341 Limbuš
KOVAČIČ Andreja Krivec 92 1000 Ljubljana
KOVAČEVIČ Žarko Nad mlini 33 8000 Novo mesto
KOTNIK Marijan Stanislav Valvazorjeva 44 3000 Celje
KOS Zdenka Partizanska cesta 9 3250 Rogaška Slatina
KORITNIK Srečko Na selah 18 1431 Dol pri Hrastniku
KORENČAN Boris Bežigrad 19 1000 Ljubljana
KOMERIČKI Jože Lipoglav 71c 3215 Loče
KOMAR Milan Hlebčeva 12 8280 Brestanica
KOLARIČ Anton Gajska ulica 39 9233 Odranci
KOLAR Erih Leskovarjeva 2 2310 Slovenska Bistrica
KOGOVŠEK GILČVERT Nikolaja Mokrška 17 1000 Ljubljana
KOCUVAN Andrej Betetova 18 2000 Maribor
KNEŽEVIČ Milorad Mišo Alme Karlinove 37 3000 Celje
KLUGLER Janez Maistrova 2a 3310 Žalec
KLOKOČOVNIK Marko Ulica Lojzeta Spacala 38 1000 Ljubljana
KLINAR Danilo Breg 127 4274 Žirovnica
KLANEČEK Ivan Linhartova 18 2000 Maribor
KESIČ Jože Branko Cankarjeva 13 1236 Trzin
KERN Jure Maistrov trg 12 4000 Kranj
KERN Jože Komenskega 7 4000 Kranj
KAVREČIČ Nevij Hrvatini 177 6280 Ankaran
KAVALAR Lidija Ulica heroja Staneta 18 2000 Maribor
KASTELIC Anton Jarška cesta 83 1230 Domžale
KAJZER Jasmina Jakopičeva 16 1000 Ljubljana
JUKIČ ŽLENDER Lučka Breg 6 1000 Ljubljana
JUKIĆ Dušan Maistrova 2 8000 Novo mesto
JEZERNIK Zvonko Parižlje 15a 3314 Braslovče
JERKIČ Maver Kalinškova 23 4000 Kranj
JENKO Jože Srednje Gameljne 31b 1211 Ljubljana-Gameljne
JENIČ Pavle Rakovnik pri Birčni vasi 6 8000 Novo Mesto
JELENC Aleš Dunajska 15 1000 Ljubljana
JAKIN Stojan Gabrče 25 1360 Vrhnika
JAKI Eva Koseskega 23 2000 Maribor
JAKHEL Miran Dolenja vas pri Krškem 102c 8270 Krško
IZLAKAR Samo Kraigherjeva 33 2250 Ptuj
HOVNIK Rajko Tribej 12a 2372 Libeliče
HORVAT Branko Krašči 44 9261 Cankova
HORVAT Avgust Kidričeva 13 9220 Lendava
HOF Viljem Dolenja vas 113 4227 Selca
HANDANOVIĆ Vesna Šolska 2 2380 Slovenj Gradec
HAJDINJAK Anton Cesta na Loko 24 1000 Ljubljana
GRUM Bojan Pregljeva 71 1000 Ljubljana
GRILC-BRILLI Katarina Pod lipami 34 1000 Ljubljana
GRADIŠAR Robert Ul. Lovre Klemenčiča 6 1000 Ljubljana
GRAČANIĆ Sonja Gregorčičeva 12 2000 Maribor
GRABEC Emina Zlato polje 14e 4000 Kranj
GOSTIŠA BENČINA Irena Defranceschijeva 2 8000 Novo mesto
GORŠE France Trdinova 4 1230 Domžale
GORNJAK Franc Tomšičeva ulica 82 2380 Slovenj Gradec
GORJUP Igor Hotunje 41 3232 Ponikva
GORJANC Peter Bevkova 8 6280 Ankaran
GLOBOKAR Anton Na produ 8 1113 Ljubljana
GLAŽAR Nevenka Pod Jelovico 8 6230 Postojna
GJERKEŠ Franjo Tavčarjeva 24 3320 Velenje
GERŽELJ Milan Šempeter 91 3312 Šempeter
GERBEC Danica Bezenškova 33 2000 Maribor
GEORGIEVSKI Mite Kampel 83 6000 Koper
GAŠPERŠIČ Jože Ob grajeni 1 b 2250 Ptuj
GABRIJAN Boštjan Travniška 5 2310 Slovenska Bistrica
GABERŠČIK Aleksander Ledine 18 5000 Nova Gorica
FRANGEŽ Majda Nikola Tesla 14 9252 Radenci
FLEISCHMAN Jure Vešter 17 4220 Škofja Loka
FINCINGER Karin Podgorje 46 1240 Kamnik
FIJAVŽ Vladimir Cesta pod goro 2 3210 Slovenske Konjice
FERJANČIČ Boris Beblerjeva 9 5280 Idrija
FANTIN AVBELJ Petra Pod Ostrim vrhom 1 1420 Trbovlje
FAJFAR Janez Brezje pri Tržiču 57 4290 Tržič
ERZETIČ Radivoj Ulica Vinka Vodopivca 127 5000 Nova Gorica
ERŽEN Bogomir Ob pristanu 6 1000 Ljubljana
ERJAVEC Magdalena Rocenska 22 1211 Ljubljana-Šmartno
DROBEŽ Igor Jamova 7 2310 Slovenska Bistrica
DREVENŠEK Bojan Kosmačeva 15 6320 Portorož
DOVŽAN Janez Dovje 10d 4281 Mojstrana
DOLINŠEK Blaž Laze 16c 3320 Velenje
DOLENC Branko Gradnikova cesta 44a 4240 Radovljica
DEVJAK Ivan Rozmanova 18 1330 Kočevje
DAMJAN BELE Vera Ulica heroja Vojka 35 2000 Maribor
ČREŠNIK Marko Št. Janž pri Radljah 75 2360 Radlje ob Dravi
COLJA Uroš Škrbina 74 6223 Komen
COLARIČ PRITEKELJ Helena Arclin 29a 3211 Škofja vas
ČIŽMESIJA Renato Ljubljanska cesta 23 1233 Dob
CINK Radovan Šprajčeva 7 3310 Žalec
CIMPERMAN Zorislava Gorjupova 30 1000 Ljubljana
ČERNE Andrej Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava
ČEPON Drago Predjamska 10 1000 Ljubljana
ČEPON Alojz Žeje 23 1000 Ljubljana
CELIČ Dragica Rožna dolina c. I/18 1000 Ljubljana
CEHTL Andrej Ulica bratov Greifov 30 2000 Maribor
ČEH Tone Jožefe Lackove 24 2250 Ptuj
ČEBULAR Urška Reboljeva 8 1000 Ljubljana
ČAS Bojan Mala Mislinja 6c 2382 Mislinja
ČARNI Tibor Černelavci, Liškova 62 9000 Murska Sobota
ČAKS Tadej Žoherjeva 22 2000 Maribor
CAFNIK David Plečnikova ulica 5 2000 Maribor
ČADEŽ Emil Kozana 113 a 5212 Dobrovo v Brdih
ČAČILO Milan Rezijanska 17 2000 Maribor
BURNAZOVIČ Sanja Bratov Učakar 54 1000 Ljubljana
BUNDERLA Slavko Zlatiborska 2 2000 Maribor
BULOVEC Miran Luznarjeva 24 4000 Kranj
BUKOVEC Franc Vinarska 37 2310 Slovenska Bistrica
BRUNČIČ Janez Cankarjeva 12 9250 Gornja Radgona
BRODNJAK Anton Cesta v Rošpoh 94 e 2351 Kamnica
BRINOVEC Franc Tovarniška 25 3311 Šempeter v Sav.dolini
BRICELJ Jože Povšetova 42 1000 Ljubljana
BRESKVAR Ljudmila Soteška pot 84 1231 Ljubljana-Črnuče
BRESKVAR Franc Soteška pot 84 1231 Ljubljana-Črnuče
BRECELJ Bojan Beljaška 30 1000 Ljubljana
BRATINA Milivoj Gradišče 1 a 5270 Ajdovščina
BRATINA Aleš Ob dolenjski železnici 82 1000 Ljubljana
BRANC Marjan Naselje Slavka Černeta 29 4280 Kranjska Gora
BRADAČ Anton Bertoncljeva 26 4000 Kranj
BOŽNIK Zlatko Ob Mlinščici 60 2345 Bistrica ob Dravi
BOSINA Dragica Pavlova vas 50 8255 Pišece
BORŠTNAR Zvonimir Cesta talcev 54 1215 Medvode
BOREC MERLAK Janja Pregljeva 38 1000 Ljubljana
BOLČINA BOŠNJAK Karmen Kunaverjeva 14 1000 Ljubljana
BOH Alojzij Celovška cesta 300 1000 Ljubljana
BOH Alojzij Ul. 15. maja 21 1210 Ljubljana -Šentvid
BLEIWEIS TRSTENIŠKI Jorg Rjava cesta 16 1260 Ljubljana Polje
BEVK Maksimiljan Ulica Gubčeve brigade 10 1000 Ljubljana
BERDEN Milan Dobrovnik 204/k 9223 Dobrovnik
BERČIČ Marjan Čečovje 57c 2390 Ravne na Koroškem
BATINIČ JAKOFČIČ Gordana Vrtna ulica 10 8340 Črnomelj
BARLIČ Borut Vrvarska 5 2000 Maribor
BANOVEC Branko Zelena pot 9a 8340 Črnomelj
BANKO Vlado Miklošičeva 89 9000 Murska Sobota
BANDELJ Sinja Vogelna 8 1000 Ljubljana
BAKARŠIČ Ivanka Male Žablje 62 5263 Dobravlje
BABIČ Željko Hrvatini 34c 6280 Ankaran
APAT Anton Cesta VIII 3 3320 Velenje
ANTOLIČ Boris Skolibrova 6 2270 Ormož
AMON Bogomir Babno 25 3000 Celje
AKERMAN Janislav Roševa 5 3310 Žalec
Administrator
 

Powered by Sortable Lists plugin from mikkosoft.fi
Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent