SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Seznam članov
Sicgras ima: 317 registriranih uporabnikov
 
Seznam vseh

Ime in priimek Ulica Poštna številka Pošta
Administrator
AKERMAN Janislav Roševa 5 3310 Žalec
AMON Bogomir Babno 25 3000 Celje
ANTOLIČ Boris Skolibrova 6 2270 Ormož
APAT Anton Cesta VIII 3 3320 Velenje
BABIČ Željko Hrvatini 34c 6280 Ankaran
BAKARŠIČ Ivanka Male Žablje 62 5263 Dobravlje
BANDELJ Sinja Vogelna 8 1000 Ljubljana
BANKO Vlado Miklošičeva 89 9000 Murska Sobota
BANOVEC Branko Zelena pot 9a 8340 Črnomelj
BARLIČ Borut Vrvarska 5 2000 Maribor
BATINIČ JAKOFČIČ Gordana Vrtna ulica 10 8340 Črnomelj
BERČIČ Marjan Čečovje 57c 2390 Ravne na Koroškem
BERDEN Milan Dobrovnik 204/k 9223 Dobrovnik
BEVK Maksimiljan Ulica Gubčeve brigade 10 1000 Ljubljana
BLEIWEIS TRSTENIŠKI Jorg Rjava cesta 16 1260 Ljubljana Polje
BOH Alojzij Celovška cesta 300 1000 Ljubljana
BOH Alojzij Ul. 15. maja 21 1210 Ljubljana -Šentvid
BOLČINA BOŠNJAK Karmen Kunaverjeva 14 1000 Ljubljana
BOREC MERLAK Janja Pregljeva 38 1000 Ljubljana
BORŠTNAR Zvonimir Cesta talcev 54 1215 Medvode
BOSINA Dragica Pavlova vas 50 8255 Pišece
BOŽNIK Zlatko Ob Mlinščici 60 2345 Bistrica ob Dravi
BRADAČ Anton Bertoncljeva 26 4000 Kranj
BRANC Marjan Naselje Slavka Černeta 29 4280 Kranjska Gora
BRATINA Aleš Ob dolenjski železnici 82 1000 Ljubljana
BRATINA Milivoj Gradišče 1 a 5270 Ajdovščina
BRECELJ Bojan Beljaška 30 1000 Ljubljana
BRESKVAR Franc Soteška pot 84 1231 Ljubljana-Črnuče
BRESKVAR Ljudmila Soteška pot 84 1231 Ljubljana-Črnuče
BRICELJ Jože Povšetova 42 1000 Ljubljana
BRINOVEC Franc Tovarniška 25 3311 Šempeter v Sav.dolini
BRODNJAK Anton Cesta v Rošpoh 94 e 2351 Kamnica
BRUNČIČ Janez Cankarjeva 12 9250 Gornja Radgona
BUKOVEC Franc Vinarska 37 2310 Slovenska Bistrica
BULOVEC Miran Luznarjeva 24 4000 Kranj
BUNDERLA Slavko Zlatiborska 2 2000 Maribor
BURNAZOVIČ Sanja Bratov Učakar 54 1000 Ljubljana
ČAČILO Milan Rezijanska 17 2000 Maribor
ČADEŽ Emil Kozana 113 a 5212 Dobrovo v Brdih
CAFNIK David Plečnikova ulica 5 2000 Maribor
ČAKS Tadej Žoherjeva 22 2000 Maribor
ČARNI Tibor Černelavci, Liškova 62 9000 Murska Sobota
ČAS Bojan Mala Mislinja 6c 2382 Mislinja
ČEBULAR Urška Reboljeva 8 1000 Ljubljana
ČEH Tone Jožefe Lackove 24 2250 Ptuj
CEHTL Andrej Ulica bratov Greifov 30 2000 Maribor
CELIČ Dragica Rožna dolina c. I/18 1000 Ljubljana
ČEPON Alojz Žeje 23 1000 Ljubljana
ČEPON Drago Predjamska 10 1000 Ljubljana
ČERNE Andrej Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava
CIMPERMAN Zorislava Gorjupova 30 1000 Ljubljana
CINK Radovan Šprajčeva 7 3310 Žalec
ČIŽMESIJA Renato Ljubljanska cesta 23 1233 Dob
COLARIČ PRITEKELJ Helena Arclin 29a 3211 Škofja vas
COLJA Uroš Škrbina 74 6223 Komen
ČREŠNIK Marko Št. Janž pri Radljah 75 2360 Radlje ob Dravi
DAMJAN BELE Vera Ulica heroja Vojka 35 2000 Maribor
DEVJAK Ivan Rozmanova 18 1330 Kočevje
DOLENC Branko Gradnikova cesta 44a 4240 Radovljica
DOLINŠEK Blaž Laze 16c 3320 Velenje
DOVŽAN Janez Dovje 10d 4281 Mojstrana
DREVENŠEK Bojan Kosmačeva 15 6320 Portorož
DROBEŽ Igor Jamova 7 2310 Slovenska Bistrica
ERJAVEC Magdalena Rocenska 22 1211 Ljubljana-Šmartno
ERŽEN Bogomir Ob pristanu 6 1000 Ljubljana
ERZETIČ Radivoj Ulica Vinka Vodopivca 127 5000 Nova Gorica
FAJFAR Janez Brezje pri Tržiču 57 4290 Tržič
FANTIN AVBELJ Petra Pod Ostrim vrhom 1 1420 Trbovlje
FERJANČIČ Boris Beblerjeva 9 5280 Idrija
FIJAVŽ Vladimir Cesta pod goro 2 3210 Slovenske Konjice
FINCINGER Karin Podgorje 46 1240 Kamnik
FLEISCHMAN Jure Vešter 17 4220 Škofja Loka
FRANGEŽ Majda Nikola Tesla 14 9252 Radenci
GABERŠČIK Aleksander Ledine 18 5000 Nova Gorica
GABRIJAN Boštjan Travniška 5 2310 Slovenska Bistrica
GAŠPERŠIČ Jože Ob grajeni 1 b 2250 Ptuj
GEORGIEVSKI Mite Kampel 83 6000 Koper
GERBEC Danica Bezenškova 33 2000 Maribor
GERŽELJ Milan Šempeter 91 3312 Šempeter
GJERKEŠ Franjo Tavčarjeva 24 3320 Velenje
GLAŽAR Nevenka Pod Jelovico 8 6230 Postojna
GLOBOKAR Anton Na produ 8 1113 Ljubljana
GORJANC Peter Bevkova 8 6280 Ankaran
GORJUP Igor Hotunje 41 3232 Ponikva
GORNJAK Franc Tomšičeva ulica 82 2380 Slovenj Gradec
GORŠE France Trdinova 4 1230 Domžale
GOSTIŠA BENČINA Irena Defranceschijeva 2 8000 Novo mesto
GRABEC Emina Zlato polje 14e 4000 Kranj
GRAČANIĆ Sonja Gregorčičeva 12 2000 Maribor
GRADIŠAR Robert Ul. Lovre Klemenčiča 6 1000 Ljubljana
GRILC-BRILLI Katarina Pod lipami 34 1000 Ljubljana
GRUM Bojan Pregljeva 71 1000 Ljubljana
HAJDINJAK Anton Cesta na Loko 24 1000 Ljubljana
HANDANOVIĆ Vesna Šolska 2 2380 Slovenj Gradec
HOF Viljem Dolenja vas 113 4227 Selca
HORVAT Avgust Kidričeva 13 9220 Lendava
HORVAT Branko Krašči 44 9261 Cankova
HOVNIK Rajko Tribej 12a 2372 Libeliče
IZLAKAR Samo Kraigherjeva 33 2250 Ptuj
JAKHEL Miran Dolenja vas pri Krškem 102c 8270 Krško
JAKI Eva Koseskega 23 2000 Maribor
JAKIN Stojan Gabrče 25 1360 Vrhnika
JELENC Aleš Dunajska 15 1000 Ljubljana
JENIČ Pavle Rakovnik pri Birčni vasi 6 8000 Novo Mesto
JENKO Jože Srednje Gameljne 31b 1211 Ljubljana-Gameljne
JERKIČ Maver Kalinškova 23 4000 Kranj
JEZERNIK Zvonko Parižlje 15a 3314 Braslovče
JUKIĆ Dušan Maistrova 2 8000 Novo mesto
JUKIČ ŽLENDER Lučka Breg 6 1000 Ljubljana
KAJZER Jasmina Jakopičeva 16 1000 Ljubljana
KASTELIC Anton Jarška cesta 83 1230 Domžale
KAVALAR Lidija Ulica heroja Staneta 18 2000 Maribor
KAVREČIČ Nevij Hrvatini 177 6280 Ankaran
KERN Jože Komenskega 7 4000 Kranj
KERN Jure Maistrov trg 12 4000 Kranj
KESIČ Jože Branko Cankarjeva 13 1236 Trzin
KLANEČEK Ivan Linhartova 18 2000 Maribor
KLINAR Danilo Breg 127 4274 Žirovnica
KLOKOČOVNIK Marko Ulica Lojzeta Spacala 38 1000 Ljubljana
KLUGLER Janez Maistrova 2a 3310 Žalec
KNEŽEVIČ Milorad Mišo Alme Karlinove 37 3000 Celje
KOCUVAN Andrej Betetova 18 2000 Maribor
KOGOVŠEK GILČVERT Nikolaja Mokrška 17 1000 Ljubljana
KOLAR Erih Leskovarjeva 2 2310 Slovenska Bistrica
KOLARIČ Anton Gajska ulica 39 9233 Odranci
KOMAR Milan Hlebčeva 12 8280 Brestanica
KOMERIČKI Jože Lipoglav 71c 3215 Loče
KORENČAN Boris Bežigrad 19 1000 Ljubljana
KORITNIK Srečko Na selah 18 1431 Dol pri Hrastniku
KOS Zdenka Partizanska cesta 9 3250 Rogaška Slatina
KOTNIK Marijan Stanislav Valvazorjeva 44 3000 Celje
KOVAČEVIČ Žarko Nad mlini 33 8000 Novo mesto
KOVAČIČ Andreja Krivec 92 1000 Ljubljana
KOVAČIČ Peter Jožeta Mlakarja 10 2341 Limbuš
KOZLEVČAR Damjana Gajstova pot 15 3230 Šentjur
KRAJCER Vladimir Plavčakova 4 2000 Maribor
KRAJNC Anton Bolfenška ulica 70 2000 Maribor
KRAJNC Stojan Pesnica pri Mariboru 58 a 2211 Pesnica pri Mariboru
KRAJNC Tatjana Studence 30 b 3310 Žalec
KRAJTNER Bojan IMOBIRO d.o.o. Partizanska 3-5 2000 Maribor
KRATNAR Janez Zg. Gameljne 32b 1211 Ljubljana-Šmartno
KRIŽAJ Milan Klinja vas 42 1330 Kočevje
KRSNIK Ksenija Log 2 1430 Hrastnik
KUMER Jože Podlubnik 253 4220 Škofja Loka
LALIČ Sonja Merharjeva 10 1310 Ribnica
LAVRENČIČ Damijan Goriška 23 b 5270 Ajdovščina
LAVRENČIČ Marko Vir, Rožna 10 1230 Domžale
LEBEN Germana Archinetova 11 1000 Ljubljana
LEDERER Vlasta Cankarjeva 1c 3320 Velenje
LEDNIK Franc Šlandrov trg 30 3310 Žalec
LEMUT Jožef Zatolmin 43 5220 Tolmin
LENARČIČ Maja Steletova 3 1234 Mengeš
LESKOŠEK Milka Galicija 73 e 3310 Žalec
LESKOVAR Marjan Peterlinkarjeva 1 1412 Kisovec
LEŠNIK Miroslav Prešernova 2 2130 Slovenska Bistrica
LEŠNIK Štefan Klepova 12 2250 Ptuj
LEŠNIK Zvonimir Bračičeva 7 2314 Zg. Polskava
LIPOVŠEK Marija Ulica Ivana Suliča 8a 5290 Šempeter
LOVŠIN Jurij Dantejeva 45 6310 Izola
LUDVIK Vojko A. Valenčiča 10 6310 Izola
LUKAČIČ Igor Ul. heroja Šlandra 15 2000 Maribor
LUKMAR Jože Narof 2 1411 Izlake
LUŽAR Marjeta Kopitarjeva 1 3000 Celje
MAHNIČ Edmond Ulica Elvire Vatovec 9 6310 Izola
MALEK Branko Pot ob Homšnici 9 2380 Slovenj Gradec
MALENŠEK Jana Ulica na Grad 4 1000 Ljubljana
MALNAR Ivan Laze 30 a 1353 Borovnica
MARIČ Stanislav Boreci 29 9242 Križevci pri Ljutomeru
MARINKO Marija Ilovški stradon 26 1108 Ljubljana
MARKO Bojan Lackova 158 2341 Limbuš
MARKOVIČ Stane Brilejeva 12 1000 Ljubljana
MARN Franc Franca Barleta 8 4207 Cerklje
MAVRIČ Vitomir Razgled 3 6311 Jagodje
MAVSAR Irena Čampova 2 1000 Ljubljana
MEDVED Eva Bergantova 16 1000 Ljubljana
MEDVED Vida Na Straški vrh 3 1000 Ljubljana
MESARIČ Jan Štrihovec 47b 2212 Šentilj v Sovenskih goricah
MIHELIČ Jože Prigorica 95 1331 Dolenja vas
MILANEZ Aleksander Ob Hudinji 4 3000 Celje
MILANOV Marija Cvetkova 2d 9000 Murska Sobota
MIRTIČ Dušan Preglov trg 11 1120 Ljubljana
MLINARIČ Vinko Sovjak 109 9244 SV. Jurij ob Ščavnici
MRAVLJA Gorazd Sorška cesta 22 4220 Škofja loka
MUDRAŽIJA Stipan Ob Bregu 8 2000 Maribor
MURKO Jožef Iška 110 1292 Ig
MURKO Jožef Krčevinska 61 2000 Maribor
MUROVEC Dušan Borova vas 11 2000 Maribor
NAGODE ZUPANČIČ Petra Mala vas 9E 1000 Ljubljana
NAHTIGAL Franc Pot za Bistrico 23 1230 Domžale
NAPAST Helena Ranče 9c 2313 Fram
NEDVED Marko Pomjan 51a 6274 Šmarje
NEFFAT Milan Rožna dolina cesta VII/20 1000 Ljubljana
NOVAČAN Bojan Vinarska 15 2310 Sl. Bistrica
OGOREVC Mihael Lamutova 9 8250 Brežice
OJO Veselko Pobeška 45 6000 Koper
OSTAN Cezar Klanc 44 5230 Bovec
PAJNKIHAR Boris Kurirska pot 1 2241 Sp. Duplek
PAVLICA Metod Valvazorjev trg 9 1270 Litija
PENCA Branko Dolenje mokro polje 1 8310 Šentjernej
PERME Ludvik Podlubnik 268 4220 Škofja Loka
PETERLIN Irena Hrenova 6 1292 Ig
PINTAR Franc Bratov Hvalič 144 5000 Nova Gorica
PINTAR Rado Benedičičeva pot 11 4000 Kranj
PIVAĆ Salko Parecag 16 6333 Sečovlje
PIVK Silvo Hotavlje 26 4224 Gorenja vas
PLESNIK Silvo Mlače 34a 3215 Luče
PODGORNIK Helena Zg. Boč 63 2352 Selnica ob Dravi
POGLAJEN Jože Marokova pot 23 1270 Litija
POTOČAN Igor Kolezijska ulica 5a 1000 Ljubjana
POŽAR Igor Matenja vas 80 6258 Prestranek
PREDAN Borut Ptujska gora 88 2323 Ptujska gora
PREMRL Silvester Vilharjeva 55 5270 Ajdovščina
PROKOP Branko Drenov Grič 190 1360 Vrhnika
PUCKO Marijan Liškova - Černelavci 14 9000 Murska Sobota
PUSTOVRH Miroslav Ješetova 97 4000 Kranj
RAJKOVIČ Boris Trubarjeva 61 1000 Ljubljana
RAMŠAK Ivan Trnovlje 64 3000 Celje
RATAJ Marija Na razgled 7 3230 Šentjur
REGENT Tomislav Maistrova 11 2000 Maribor
REP Boris Šmarje pri Sežani 151 6210 Sežana
REPINC Franc Podkraj 25a 3320 Velenje
RIGLER Anton Mali vrh 90 1293 Šmarje Sap
RIGLER Uroš Trata pri Velesovem 32 4207 Cerklje na Gorenjskem
RIJAVEC Nataša Brestovica 29 6223 Komen
ROSTOHAR Niko Jevšnikova 28 1412 Kisovec
ROSTOHAR Vladimir Golek 4 8270 Krško
ROZMAN Sebastjan Srebrničeva 5 6280 Ankaran
RUS Milan Bašelj 83 4205 Preddvor
RUSTJA Zorko Otona Župančiča 9 5280 Idrija
ŠADL mag. Milan Naselje ljudske pravice 3 9000 Murska Sobota
SAJE LUKŠIČ Marjeta Drska 26 8000 Novo Mesto
SALOBIR Izidor Babno 31d 3000 Celje
SALOBIR Marjan Marija Gradec 8 3270 Laško
SEKEREŠ Bojan Tomšičeva 6 9220 Lendava
SELAN Andrej Banja Loka 7a 1336 Vas
SELAN Mojca Banja Loka 7a 1336 Vas
ŠEME Jože Brinje c. II/ 4c 1290 Grosuplje
SENEKOVIČ Miroslav Počehovska 28 2000 Maribor
ŠIMENC Nives Ulica Angelce Hlebce 5/B 4000 Kranj
SODNIK Alan Kladezna 20 1000 Ljubljana
SOMRAK Niko Anke Salmič 55 8273 Leskovec pri Krškem
SOVROVIČ Marko Sršakova 21 2311 Hoče
ŠPENGER BENKO Milena Dolga Brda 70 2391 Prevalje
SPEVAN Jože Stanetova 32 3000 Celje
SREDNIK Rajko Varda 16 5000 Nova Gorica
STARC Marija Slakova 40 8210 Trebnje
ŠTENDLER Andrej Polanškova 3 1231 Ljubljana Črnuče
ŠTERN Robert Rožnik 13 3270 Laško
STOPAR Jože Štefetova 20a 4208 Šenčur
STRES Marjan Andrej Zatolmin 43/a 5220 Tolmin
STRITIH Mitja Pod Pogovco 35 4294 Križe
STRMEC Alojz Cerovci 3 8000 Novo Mesto
STRMEC Bogomil Finžgarjeva 2 8000 Novo Mesto
STRMŠEK Mirko Ulica Marjana Kozine 47 8000 Novo Mesto
ŠTURM Danilo Gomilsko 30b 3320 Velenje
ŠTURM Jernej Hrušica 159 4276 Hrušica
ŠUBIC KOVAČ Maruška Žaucerjeva 15 1000 Ljubljana
ŠULIGOJ Aldo Cankarjeva ulica 84 5000 Nova Gorica
ŠUMANSKI Dragiša Resslova 3 6000 Koper
SVOLJŠAK Venčeslav Efenkova 50 3320 Velenje
TAJNIK Franc Podkraj 10 j 3320 Velenje
TAJNIK Venčeslav Kersnikova 14 3320 Velenje
TAVZELJ Darja Majcenova cesta 5 1420 Trbovlje
TERČON mag. Vojko Tomaj 92 6221 Dutovlje
TOMAN Ivan Petrovče 203 3301 Petrovče
TOMC Bojan Agrarne reforme 24 6000 Koper
TOMŠIČ Miran Florjanska 44c 8290 Sevnica
TONIN Jurij Bolgarska 16 1000 Ljubljana
TOPLAK Marija Stojnci 135 a 2281 Markovci
TORKAR Milan Trg M. Tita 7 5220 Tolmin
TROBIŠ Janko Prekorje 66 3211 Škofja vas
TURIN Ludvik Maistrova 17 2250 Ptuj
TURKOVIČ Mojca Maistrova 15 6250 Ilirska Bistrica
TURNŠEK Janez Kajakaška 36a 1211 Ljubljana Šmartno
URANJEK Iztok Arja vas 37 3301 Petrovče
URŠIČ Božidar Pot v Zapuže 25 5270 Ajdovščina
VAHČIČ Anton Franca Skaze 13 3240 Šmarje pri Jelšah
VAJCER Marjan Slomškova 10 2230 Lenart
VALANT Franci Jurčičeva 1 a 4240 Radovljica
VARŠEK Damjana Radio cesta 2a 1230 Domžale
VERČEK Milan Marjana Kozine 64 8000 Novo mesto
VERČNIK Marko Stari trg 3 2380 Slovenj Gradec
VERGAN Branko Štefana Kovača 21 9000 Murska Sobota
VERHOVČAK Borut Ul. Slovenske osamosvojitve 5 2000 Maribor
VESELIČ Srečko Trdinova 7 1293 Šmarje Sap
VESELKO Andrej Vinarska 5 2000 Maribor
VIČIČ Stojan Cankarjeva 42 5000 Nova Gorica
VIŽINTIN Ljubica Škapinova 13 3000 Celje
VNUČEC Danica Skolibrova 6 2270 Ormož
VOGRIN Dušan Zg. Kungota 10d 2201 Zg. Kungota
VOLK IVEKOVIČ Melita Vikre 20 8216 Mirna Peč
VRABL Andrej Razlagova 24 2000 Maribor
VREVC Cirila Ziherlova 8 1000 Ljubljana
VUKIČ Ratomir Ob stadionu 9 8250 Brežice
ŽABKAR mag. Vladimir Ulica OF 22 8210 Trebnje
ZABUKOVEC Igor Dekani 303 6271 Dekani
ZADRAVEC Roman Veščica 8 e 9246 Razkrižje
ŽAGAR Jože Hacetova 20 1680 Cerknica
ZALOŽNIK Jožef Heroja Rojška 46 3000 Celje
ZAVADLAV Inoslav Brilejeva 4 1000 Ljubljana
ZIDAR Jože Tavčarjeva cesta 1b 4270 Jesenice
ŽIGO Stanislav M. Borovnjakova 14 9000 Murska Sobota
ŽIGON Ivan Šentjane 20 a 6320 Portorož
ŽIŽEK Saša Na brežini 42 1231 Ljubljana Črnuče
ŽLAJPAH Dejan Gorazdova 19 1000 Ljubljana
ZMRZLAK Milan Gabrovka 80 a 1274 Gabrovka
ŽNIDARŠIČ Milan Ojstro 22a 1420 Trbovlje
ZORKO Breda Mali vrh 30 1293 Šmarje Sap
ZORNADA Alenka Povšetova 91 1000 Ljubljana
ZRIMŠEK Zvonko Anton Knezov Štradon 9a/I 1000 Ljubljana
ZUPANČIČ Dušan Mala vas 9E 1000 Ljubljana
ZUPANČIČ Marjan Breška vas 1 8310 Šentjernej
ZUPANČIČ Primož Kotnikova 36 1000 Ljubljana
ZUPANČIČ Samo Podpeška 66 B 1351 Brezovica
ŽVAN Marija Bitnje 14a 4264 Bohinjska Bistrica
ŽVANUT Bojan Komen 165 6623 Komen
 

Powered by Sortable Lists plugin from mikkosoft.fi
Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent