SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Seznam članov
Sicgras ima: 317 registriranih uporabnikov
 
Seznam vseh

Ime in priimek Ulica Poštna številka Pošta
Administrator
LUDVIK Vojko A. Valenčiča 10 6310 Izola
TOMC Bojan Agrarne reforme 24 6000 Koper
KNEŽEVIČ Milorad Mišo Alme Karlinove 37 3000 Celje
SOMRAK Niko Anke Salmič 55 8273 Leskovec pri Krškem
LEBEN Germana Archinetova 11 1000 Ljubljana
COLARIČ PRITEKELJ Helena Arclin 29a 3211 Škofja vas
URANJEK Iztok Arja vas 37 3301 Petrovče
AMON Bogomir Babno 25 3000 Celje
SALOBIR Izidor Babno 31d 3000 Celje
SELAN Mojca Banja Loka 7a 1336 Vas
SELAN Andrej Banja Loka 7a 1336 Vas
RUS Milan Bašelj 83 4205 Preddvor
FERJANČIČ Boris Beblerjeva 9 5280 Idrija
BRECELJ Bojan Beljaška 30 1000 Ljubljana
PINTAR Rado Benedičičeva pot 11 4000 Kranj
MEDVED Eva Bergantova 16 1000 Ljubljana
BRADAČ Anton Bertoncljeva 26 4000 Kranj
KOCUVAN Andrej Betetova 18 2000 Maribor
GORJANC Peter Bevkova 8 6280 Ankaran
GERBEC Danica Bezenškova 33 2000 Maribor
KORENČAN Boris Bežigrad 19 1000 Ljubljana
ŽVAN Marija Bitnje 14a 4264 Bohinjska Bistrica
ČERNE Andrej Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava
KRAJNC Anton Bolfenška ulica 70 2000 Maribor
TONIN Jurij Bolgarska 16 1000 Ljubljana
MARIČ Stanislav Boreci 29 9242 Križevci pri Ljutomeru
MUROVEC Dušan Borova vas 11 2000 Maribor
ŽIGO Stanislav M. Borovnjakova 14 9000 Murska Sobota
LEŠNIK Zvonimir Bračičeva 7 2314 Zg. Polskava
PINTAR Franc Bratov Hvalič 144 5000 Nova Gorica
BURNAZOVIČ Sanja Bratov Učakar 54 1000 Ljubljana
KLINAR Danilo Breg 127 4274 Žirovnica
JUKIČ ŽLENDER Lučka Breg 6 1000 Ljubljana
ZUPANČIČ Marjan Breška vas 1 8310 Šentjernej
RIJAVEC Nataša Brestovica 29 6223 Komen
FAJFAR Janez Brezje pri Tržiču 57 4290 Tržič
MARKOVIČ Stane Brilejeva 12 1000 Ljubljana
ZAVADLAV Inoslav Brilejeva 4 1000 Ljubljana
ŠEME Jože Brinje c. II/ 4c 1290 Grosuplje
MAVSAR Irena Čampova 2 1000 Ljubljana
BRUNČIČ Janez Cankarjeva 12 9250 Gornja Radgona
KESIČ Jože Branko Cankarjeva 13 1236 Trzin
LEDERER Vlasta Cankarjeva 1c 3320 Velenje
VIČIČ Stojan Cankarjeva 42 5000 Nova Gorica
ŠULIGOJ Aldo Cankarjeva ulica 84 5000 Nova Gorica
BERČIČ Marjan Čečovje 57c 2390 Ravne na Koroškem
BOH Alojzij Celovška cesta 300 1000 Ljubljana
ČARNI Tibor Černelavci, Liškova 62 9000 Murska Sobota
STRMEC Alojz Cerovci 3 8000 Novo Mesto
HAJDINJAK Anton Cesta na Loko 24 1000 Ljubljana
FIJAVŽ Vladimir Cesta pod goro 2 3210 Slovenske Konjice
BORŠTNAR Zvonimir Cesta talcev 54 1215 Medvode
BRODNJAK Anton Cesta v Rošpoh 94 e 2351 Kamnica
APAT Anton Cesta VIII 3 3320 Velenje
MILANOV Marija Cvetkova 2d 9000 Murska Sobota
LOVŠIN Jurij Dantejeva 45 6310 Izola
GOSTIŠA BENČINA Irena Defranceschijeva 2 8000 Novo mesto
ZABUKOVEC Igor Dekani 303 6271 Dekani
BERDEN Milan Dobrovnik 204/k 9223 Dobrovnik
HOF Viljem Dolenja vas 113 4227 Selca
JAKHEL Miran Dolenja vas pri Krškem 102c 8270 Krško
PENCA Branko Dolenje mokro polje 1 8310 Šentjernej
ŠPENGER BENKO Milena Dolga Brda 70 2391 Prevalje
DOVŽAN Janez Dovje 10d 4281 Mojstrana
PROKOP Branko Drenov Grič 190 1360 Vrhnika
SAJE LUKŠIČ Marjeta Drska 26 8000 Novo Mesto
JELENC Aleš Dunajska 15 1000 Ljubljana
SVOLJŠAK Venčeslav Efenkova 50 3320 Velenje
STRMEC Bogomil Finžgarjeva 2 8000 Novo Mesto
TOMŠIČ Miran Florjanska 44c 8290 Sevnica
MARN Franc Franca Barleta 8 4207 Cerklje
VAHČIČ Anton Franca Skaze 13 3240 Šmarje pri Jelšah
JAKIN Stojan Gabrče 25 1360 Vrhnika
ZMRZLAK Milan Gabrovka 80 a 1274 Gabrovka
KOLARIČ Anton Gajska ulica 39 9233 Odranci
KOZLEVČAR Damjana Gajstova pot 15 3230 Šentjur
LESKOŠEK Milka Galicija 73 e 3310 Žalec
ROSTOHAR Vladimir Golek 4 8270 Krško
ŠTURM Danilo Gomilsko 30b 3320 Velenje
ŽLAJPAH Dejan Gorazdova 19 1000 Ljubljana
LAVRENČIČ Damijan Goriška 23 b 5270 Ajdovščina
CIMPERMAN Zorislava Gorjupova 30 1000 Ljubljana
BRATINA Milivoj Gradišče 1 a 5270 Ajdovščina
DOLENC Branko Gradnikova cesta 44a 4240 Radovljica
GRAČANIĆ Sonja Gregorčičeva 12 2000 Maribor
ŽAGAR Jože Hacetova 20 1680 Cerknica
ZALOŽNIK Jožef Heroja Rojška 46 3000 Celje
KOMAR Milan Hlebčeva 12 8280 Brestanica
PIVK Silvo Hotavlje 26 4224 Gorenja vas
GORJUP Igor Hotunje 41 3232 Ponikva
PETERLIN Irena Hrenova 6 1292 Ig
ŠTURM Jernej Hrušica 159 4276 Hrušica
KAVREČIČ Nevij Hrvatini 177 6280 Ankaran
BABIČ Željko Hrvatini 34c 6280 Ankaran
MARINKO Marija Ilovški stradon 26 1108 Ljubljana
KRAJTNER Bojan IMOBIRO d.o.o. Partizanska 3-5 2000 Maribor
MURKO Jožef Iška 110 1292 Ig
KAJZER Jasmina Jakopičeva 16 1000 Ljubljana
DROBEŽ Igor Jamova 7 2310 Slovenska Bistrica
KASTELIC Anton Jarška cesta 83 1230 Domžale
PUSTOVRH Miroslav Ješetova 97 4000 Kranj
ROSTOHAR Niko Jevšnikova 28 1412 Kisovec
ČEH Tone Jožefe Lackove 24 2250 Ptuj
KOVAČIČ Peter Jožeta Mlakarja 10 2341 Limbuš
VALANT Franci Jurčičeva 1 a 4240 Radovljica
TURNŠEK Janez Kajakaška 36a 1211 Ljubljana Šmartno
JERKIČ Maver Kalinškova 23 4000 Kranj
GEORGIEVSKI Mite Kampel 83 6000 Koper
TAJNIK Venčeslav Kersnikova 14 3320 Velenje
HORVAT Avgust Kidričeva 13 9220 Lendava
SODNIK Alan Kladezna 20 1000 Ljubljana
OSTAN Cezar Klanc 44 5230 Bovec
LEŠNIK Štefan Klepova 12 2250 Ptuj
KRIŽAJ Milan Klinja vas 42 1330 Kočevje
ZRIMŠEK Zvonko Anton Knezov Štradon 9a/I 1000 Ljubljana
POTOČAN Igor Kolezijska ulica 5a 1000 Ljubjana
ŽVANUT Bojan Komen 165 6623 Komen
KERN Jože Komenskega 7 4000 Kranj
LUŽAR Marjeta Kopitarjeva 1 3000 Celje
JAKI Eva Koseskega 23 2000 Maribor
DREVENŠEK Bojan Kosmačeva 15 6320 Portorož
ZUPANČIČ Primož Kotnikova 36 1000 Ljubljana
ČADEŽ Emil Kozana 113 a 5212 Dobrovo v Brdih
IZLAKAR Samo Kraigherjeva 33 2250 Ptuj
HORVAT Branko Krašči 44 9261 Cankova
MURKO Jožef Krčevinska 61 2000 Maribor
KOVAČIČ Andreja Krivec 92 1000 Ljubljana
BOLČINA BOŠNJAK Karmen Kunaverjeva 14 1000 Ljubljana
PAJNKIHAR Boris Kurirska pot 1 2241 Sp. Duplek
MARKO Bojan Lackova 158 2341 Limbuš
OGOREVC Mihael Lamutova 9 8250 Brežice
DOLINŠEK Blaž Laze 16c 3320 Velenje
MALNAR Ivan Laze 30 a 1353 Borovnica
GABERŠČIK Aleksander Ledine 18 5000 Nova Gorica
KOLAR Erih Leskovarjeva 2 2310 Slovenska Bistrica
KLANEČEK Ivan Linhartova 18 2000 Maribor
KOMERIČKI Jože Lipoglav 71c 3215 Loče
PUCKO Marijan Liškova - Černelavci 14 9000 Murska Sobota
ČIŽMESIJA Renato Ljubljanska cesta 23 1233 Dob
KRSNIK Ksenija Log 2 1430 Hrastnik
BULOVEC Miran Luznarjeva 24 4000 Kranj
KERN Jure Maistrov trg 12 4000 Kranj
REGENT Tomislav Maistrova 11 2000 Maribor
TURKOVIČ Mojca Maistrova 15 6250 Ilirska Bistrica
TURIN Ludvik Maistrova 17 2250 Ptuj
JUKIĆ Dušan Maistrova 2 8000 Novo mesto
KLUGLER Janez Maistrova 2a 3310 Žalec
TAVZELJ Darja Majcenova cesta 5 1420 Trbovlje
ČAS Bojan Mala Mislinja 6c 2382 Mislinja
ZUPANČIČ Dušan Mala vas 9E 1000 Ljubljana
NAGODE ZUPANČIČ Petra Mala vas 9E 1000 Ljubljana
BAKARŠIČ Ivanka Male Žablje 62 5263 Dobravlje
ZORKO Breda Mali vrh 30 1293 Šmarje Sap
RIGLER Anton Mali vrh 90 1293 Šmarje Sap
SALOBIR Marjan Marija Gradec 8 3270 Laško
VERČEK Milan Marjana Kozine 64 8000 Novo mesto
POGLAJEN Jože Marokova pot 23 1270 Litija
POŽAR Igor Matenja vas 80 6258 Prestranek
LALIČ Sonja Merharjeva 10 1310 Ribnica
BANKO Vlado Miklošičeva 89 9000 Murska Sobota
PLESNIK Silvo Mlače 34a 3215 Luče
KOGOVŠEK GILČVERT Nikolaja Mokrška 17 1000 Ljubljana
ŽIŽEK Saša Na brežini 42 1231 Ljubljana Črnuče
GLOBOKAR Anton Na produ 8 1113 Ljubljana
RATAJ Marija Na razgled 7 3230 Šentjur
KORITNIK Srečko Na selah 18 1431 Dol pri Hrastniku
MEDVED Vida Na Straški vrh 3 1000 Ljubljana
KOVAČEVIČ Žarko Nad mlini 33 8000 Novo mesto
LUKMAR Jože Narof 2 1411 Izlake
ŠADL mag. Milan Naselje ljudske pravice 3 9000 Murska Sobota
BRANC Marjan Naselje Slavka Černeta 29 4280 Kranjska Gora
FRANGEŽ Majda Nikola Tesla 14 9252 Radenci
MUDRAŽIJA Stipan Ob Bregu 8 2000 Maribor
BRATINA Aleš Ob dolenjski železnici 82 1000 Ljubljana
GAŠPERŠIČ Jože Ob grajeni 1 b 2250 Ptuj
MILANEZ Aleksander Ob Hudinji 4 3000 Celje
BOŽNIK Zlatko Ob Mlinščici 60 2345 Bistrica ob Dravi
ERŽEN Bogomir Ob pristanu 6 1000 Ljubljana
VUKIČ Ratomir Ob stadionu 9 8250 Brežice
ŽNIDARŠIČ Milan Ojstro 22a 1420 Trbovlje
RUSTJA Zorko Otona Župančiča 9 5280 Idrija
PIVAĆ Salko Parecag 16 6333 Sečovlje
JEZERNIK Zvonko Parižlje 15a 3314 Braslovče
KOS Zdenka Partizanska cesta 9 3250 Rogaška Slatina
BOSINA Dragica Pavlova vas 50 8255 Pišece
KRAJNC Stojan Pesnica pri Mariboru 58 a 2211 Pesnica pri Mariboru
LESKOVAR Marjan Peterlinkarjeva 1 1412 Kisovec
TOMAN Ivan Petrovče 203 3301 Petrovče
KRAJCER Vladimir Plavčakova 4 2000 Maribor
CAFNIK David Plečnikova ulica 5 2000 Maribor
OJO Veselko Pobeška 45 6000 Koper
SENEKOVIČ Miroslav Počehovska 28 2000 Maribor
GLAŽAR Nevenka Pod Jelovico 8 6230 Postojna
GRILC-BRILLI Katarina Pod lipami 34 1000 Ljubljana
FANTIN AVBELJ Petra Pod Ostrim vrhom 1 1420 Trbovlje
STRITIH Mitja Pod Pogovco 35 4294 Križe
FINCINGER Karin Podgorje 46 1240 Kamnik
TAJNIK Franc Podkraj 10 j 3320 Velenje
REPINC Franc Podkraj 25a 3320 Velenje
KUMER Jože Podlubnik 253 4220 Škofja Loka
PERME Ludvik Podlubnik 268 4220 Škofja Loka
ZUPANČIČ Samo Podpeška 66 B 1351 Brezovica
ŠTENDLER Andrej Polanškova 3 1231 Ljubljana Črnuče
NEDVED Marko Pomjan 51a 6274 Šmarje
MALEK Branko Pot ob Homšnici 9 2380 Slovenj Gradec
URŠIČ Božidar Pot v Zapuže 25 5270 Ajdovščina
NAHTIGAL Franc Pot za Bistrico 23 1230 Domžale
BRICELJ Jože Povšetova 42 1000 Ljubljana
ZORNADA Alenka Povšetova 91 1000 Ljubljana
ČEPON Drago Predjamska 10 1000 Ljubljana
BOREC MERLAK Janja Pregljeva 38 1000 Ljubljana
GRUM Bojan Pregljeva 71 1000 Ljubljana
MIRTIČ Dušan Preglov trg 11 1120 Ljubljana
TROBIŠ Janko Prekorje 66 3211 Škofja vas
LEŠNIK Miroslav Prešernova 2 2130 Slovenska Bistrica
MIHELIČ Jože Prigorica 95 1331 Dolenja vas
PREDAN Borut Ptujska gora 88 2323 Ptujska gora
VARŠEK Damjana Radio cesta 2a 1230 Domžale
JENIČ Pavle Rakovnik pri Birčni vasi 6 8000 Novo Mesto
NAPAST Helena Ranče 9c 2313 Fram
MAVRIČ Vitomir Razgled 3 6311 Jagodje
VRABL Andrej Razlagova 24 2000 Maribor
ČEBULAR Urška Reboljeva 8 1000 Ljubljana
ŠUMANSKI Dragiša Resslova 3 6000 Koper
ČAČILO Milan Rezijanska 17 2000 Maribor
BLEIWEIS TRSTENIŠKI Jorg Rjava cesta 16 1260 Ljubljana Polje
ERJAVEC Magdalena Rocenska 22 1211 Ljubljana-Šmartno
AKERMAN Janislav Roševa 5 3310 Žalec
DEVJAK Ivan Rozmanova 18 1330 Kočevje
CELIČ Dragica Rožna dolina c. I/18 1000 Ljubljana
NEFFAT Milan Rožna dolina cesta VII/20 1000 Ljubljana
ŠTERN Robert Rožnik 13 3270 Laško
GERŽELJ Milan Šempeter 91 3312 Šempeter
ŽIGON Ivan Šentjane 20 a 6320 Portorož
VIŽINTIN Ljubica Škapinova 13 3000 Celje
VNUČEC Danica Skolibrova 6 2270 Ormož
ANTOLIČ Boris Skolibrova 6 2270 Ormož
COLJA Uroš Škrbina 74 6223 Komen
STARC Marija Slakova 40 8210 Trebnje
LEDNIK Franc Šlandrov trg 30 3310 Žalec
VAJCER Marjan Slomškova 10 2230 Lenart
REP Boris Šmarje pri Sežani 151 6210 Sežana
HANDANOVIĆ Vesna Šolska 2 2380 Slovenj Gradec
MRAVLJA Gorazd Sorška cesta 22 4220 Škofja loka
BRESKVAR Ljudmila Soteška pot 84 1231 Ljubljana-Črnuče
BRESKVAR Franc Soteška pot 84 1231 Ljubljana-Črnuče
MLINARIČ Vinko Sovjak 109 9244 SV. Jurij ob Ščavnici
CINK Radovan Šprajčeva 7 3310 Žalec
ROZMAN Sebastjan Srebrničeva 5 6280 Ankaran
JENKO Jože Srednje Gameljne 31b 1211 Ljubljana-Gameljne
SOVROVIČ Marko Sršakova 21 2311 Hoče
ČREŠNIK Marko Št. Janž pri Radljah 75 2360 Radlje ob Dravi
SPEVAN Jože Stanetova 32 3000 Celje
VERČNIK Marko Stari trg 3 2380 Slovenj Gradec
VERGAN Branko Štefana Kovača 21 9000 Murska Sobota
STOPAR Jože Štefetova 20a 4208 Šenčur
LENARČIČ Maja Steletova 3 1234 Mengeš
TOPLAK Marija Stojnci 135 a 2281 Markovci
MESARIČ Jan Štrihovec 47b 2212 Šentilj v Sovenskih goricah
KRAJNC Tatjana Studence 30 b 3310 Žalec
GJERKEŠ Franjo Tavčarjeva 24 3320 Velenje
ZIDAR Jože Tavčarjeva cesta 1b 4270 Jesenice
TERČON mag. Vojko Tomaj 92 6221 Dutovlje
SEKEREŠ Bojan Tomšičeva 6 9220 Lendava
GORNJAK Franc Tomšičeva ulica 82 2380 Slovenj Gradec
BRINOVEC Franc Tovarniška 25 3311 Šempeter v Sav.dolini
RIGLER Uroš Trata pri Velesovem 32 4207 Cerklje na Gorenjskem
GABRIJAN Boštjan Travniška 5 2310 Slovenska Bistrica
GORŠE France Trdinova 4 1230 Domžale
VESELIČ Srečko Trdinova 7 1293 Šmarje Sap
TORKAR Milan Trg M. Tita 7 5220 Tolmin
HOVNIK Rajko Tribej 12a 2372 Libeliče
RAMŠAK Ivan Trnovlje 64 3000 Celje
RAJKOVIČ Boris Trubarjeva 61 1000 Ljubljana
BOH Alojzij Ul. 15. maja 21 1210 Ljubljana -Šentvid
LUKAČIČ Igor Ul. heroja Šlandra 15 2000 Maribor
GRADIŠAR Robert Ul. Lovre Klemenčiča 6 1000 Ljubljana
VERHOVČAK Borut Ul. Slovenske osamosvojitve 5 2000 Maribor
ŠIMENC Nives Ulica Angelce Hlebce 5/B 4000 Kranj
CEHTL Andrej Ulica bratov Greifov 30 2000 Maribor
MAHNIČ Edmond Ulica Elvire Vatovec 9 6310 Izola
BEVK Maksimiljan Ulica Gubčeve brigade 10 1000 Ljubljana
KAVALAR Lidija Ulica heroja Staneta 18 2000 Maribor
DAMJAN BELE Vera Ulica heroja Vojka 35 2000 Maribor
LIPOVŠEK Marija Ulica Ivana Suliča 8a 5290 Šempeter
KLOKOČOVNIK Marko Ulica Lojzeta Spacala 38 1000 Ljubljana
STRMŠEK Mirko Ulica Marjana Kozine 47 8000 Novo Mesto
MALENŠEK Jana Ulica na Grad 4 1000 Ljubljana
ŽABKAR mag. Vladimir Ulica OF 22 8210 Trebnje
ERZETIČ Radivoj Ulica Vinka Vodopivca 127 5000 Nova Gorica
PAVLICA Metod Valvazorjev trg 9 1270 Litija
KOTNIK Marijan Stanislav Valvazorjeva 44 3000 Celje
SREDNIK Rajko Varda 16 5000 Nova Gorica
ZADRAVEC Roman Veščica 8 e 9246 Razkrižje
FLEISCHMAN Jure Vešter 17 4220 Škofja Loka
VOLK IVEKOVIČ Melita Vikre 20 8216 Mirna Peč
PREMRL Silvester Vilharjeva 55 5270 Ajdovščina
NOVAČAN Bojan Vinarska 15 2310 Sl. Bistrica
BUKOVEC Franc Vinarska 37 2310 Slovenska Bistrica
VESELKO Andrej Vinarska 5 2000 Maribor
LAVRENČIČ Marko Vir, Rožna 10 1230 Domžale
BANDELJ Sinja Vogelna 8 1000 Ljubljana
BATINIČ JAKOFČIČ Gordana Vrtna ulica 10 8340 Črnomelj
BARLIČ Borut Vrvarska 5 2000 Maribor
LEMUT Jožef Zatolmin 43 5220 Tolmin
STRES Marjan Andrej Zatolmin 43/a 5220 Tolmin
ŠUBIC KOVAČ Maruška Žaucerjeva 15 1000 Ljubljana
ČEPON Alojz Žeje 23 1000 Ljubljana
BANOVEC Branko Zelena pot 9a 8340 Črnomelj
PODGORNIK Helena Zg. Boč 63 2352 Selnica ob Dravi
KRATNAR Janez Zg. Gameljne 32b 1211 Ljubljana-Šmartno
VOGRIN Dušan Zg. Kungota 10d 2201 Zg. Kungota
VREVC Cirila Ziherlova 8 1000 Ljubljana
BUNDERLA Slavko Zlatiborska 2 2000 Maribor
GRABEC Emina Zlato polje 14e 4000 Kranj
ČAKS Tadej Žoherjeva 22 2000 Maribor
 

Powered by Sortable Lists plugin from mikkosoft.fi
Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent